Kriptografi Nedir?

oBugraReis

Uzman üye
12 Ocak 2021
1,161
633
(nowhere) in
Müfredat:
1-) Kriptografi Nedir?
2-) Kriptografi Teknikleri
3-) Simetrik Şifreleme
4-) Asimetrik Şifreleme
5-) Steganografi Tekniği
6-) Hashing (Karma) Tekniği
7-) DNA Kriptografisi
8 -) Kriptografinin kullanım amacı nedir?
9-) Kriptoloji ilk ne zaman kullanıldı?
10-) Mors alfabesi şifre midir?
11-) Kriptografi Konulu 2 Önemli KonuKriptografi Nedir?
Öncelikle merhaba ben Gülbeyaz lise son sınıf öğrencisiyim. Yazılım ile ilginiyorum ve aynı zamanda bir bilim virüsü olarak size de biraz virüs bulaştırmak istedim.

Yazıda Kriptografi nedir? Kriptografinin tarihi , Kriptografik yöntemler ve modern Kriptografiden bahsedeceğim. Keyifli okumalar.

Kriptografi , Kriptoloji dediğimiz şifre biliminin bir alt dalıdır. Mesajın istenmeyen kişiler tarafından anlaşılmayacak bir biçime dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerin bütünüdür. Fiziksel kilitleri kullanmayıp yerine şifre kullanmaya başladığımız zaman Kriptografi olur.Yani sanal kilitler olarak düşünülebilir.Ve bugün dünya çapındaki iletişim ağının merkezinde yer alır.

Kriptografinin geçmişine şöyle bir baktığımızda Kriptografi ilk olarak karşımıza M.Ö 58 civarında Sezar tarafından kullanılan bir yer değiştirme şifresi olarak çıkıyor. Sezar askeri mesajlarını her harfin yerini degiştirerek yolladı. Böylece karşı taraf bu mesajlara ulaşsa dahi mesaj onlara anlamsız gelicekti. Sezar şifresi olarak adlandırılan bu yöntem temel olarak yollanacak mesajdaki her harfi alfabeye göre belli bir miktarda kaydırma prensibi üzerineydi. Bu basit yöntem yüzyıllar boyu askeri liderler tarafından çokça kullanıldı..Lakin 800 yıl sonra Arap matematikçi El-Kindi tarafından çözüldü.Peki nasıl çözülmüş olabilir? Öncelikle eğer bir metni tararsanız her harfin belirli bir sıklıkta kullanıldığını görürsünüz. Bunlar dillerdeki harf sıklıklarıdır..Bir nevi dilin parmak izidir.Günlük hayatta iletişime geçtiğinizde bu parmak izini hep bırakırsınız. Bu ipucu şifre kırıcılar için en önemli araçlardan biridir.Buradan da anlayacağımız gibi güçlü bir şifre parmak izini gizleyebilen bir şifredir.Bundan yola çıkılarak çok alfabeli şifreler yani tek bir kaydırma yerine birden fazla kaydırmanın olduğu şifreler kullanılmaya başlanıyor. Fakat zaman ilerledikçe insanlar daha güvenli ve daha az bilgi sızdıran şifrelere ihtiyaç duymuştur.

19. yüzyılın sonlarına doğru Tek Kullanımlık Şerit yöntemi bulunmuş. Bu yöntem de şifre, Sezar şifresi gibi kaba kuvvet araması yapılarak bulunamaz çünkü bu yöntemde her harf ayrı bir sayı ile şifrelenir mesajdaki her harfin yerine 29 sayıdan herhangi biri yazılır bu da 29’un kombinasyonlarına denk gelir ve mesajı kırmaya çalışan kişi için bir sürü olasılık ortaya çıkmış olur. Fakat bilginin artık elektrik dalgaları formunda temsil edilmesi ile 2. Dünya şavaşı döneminde Almanların yaptığı Enigma adlı bir şifreleme makinası diğer yöntemlerden daha teknolojik ve karmaşıktı. Bu şifreleme makinesinde girilen her harf kendisi dışında farklı bir harfe şifrelenerek çıktı olarak çıkıyordu.Lakin bu makinede girilen harfın kendisine eşit olarak çıkmaması ilk başta gizlilik için mükemmel görünse de aslında makina için zayıf bir noktaydı. Amerikalılar ve Polonyalılar bu zayıf noktadan yaralanarak bir şifre kırıcı makine yapmayı başardılar.

Modern Kriptografiye geldiğimizde ise günlük hayatta kullandığımız bilgisayarlar da Tek Kullanımlık Şerit yöntemi ile XOR denilen bitsel operasyonla şifreleme yapılır.. AND , OR gibi bitsel operasyonlarda vardır. Ama bunlar lisede gördüğümüz mantık derslerinden de bildiğiniz gibi AND operatörü %75 0 ve %25 1 çıktısı verir. OR ise %25 0 , %75 1 çıktısı verirken XOR operatörü %50 0 , % 50 1 çıktısı vermesi ile şifrelemede daha net ve daha doğru sonuçlar verir. Simetrik anahtarlı şifreleme, Açık anahtarlı şifreleme yöntemleride vardır. Açık anahtarlı şifrelemelerde şifreleme algoritması gizli değildir , simetrik anahtarlı sistemlerden farklı olarak iki şifreleme anahtar kullanılır.Bu anahtar şifreleri açık anahtar ve gizli anahtar olarak adlandırılır. Açık anahtar mesajı şifrelemek için gizli anahtar ise şifreyi çözmek için kullanılır. Açık anahtarlı şifreleme yönteminde RSA dediğimiz şifreleme algoritması kullanılır. Bu sistemler genellikle zor probemlerin karmaşıklık teorisi temeline dayanır. Böylece şifreleme için gerekli olan iki anahtardan biri olan açık anahtar bilinse bile gizli anahtar bilinen tekniklerle hesaplanamaz.

Ve son olarak günümüz teknolojisinin hızla gelişmesi ve her geçen gün daha da hızlanması ile Kriptoloji dediğmiz şifre bilimin uğraş alanaları artıyor. Ve Kriptografik yöntemler de daha da karmaşık bir hal almaya başlıyor.


Kriptografi Teknikleri

Başlamadan önce kriptografide kullanılan bazı temel kavramlardan söz edelim.

 • Plaintext: Orijinal, düz metin.
 • Ciphertext: Şifrelenmiş metin.
 • Cipher: Düz metni, şifrelenmiş metne çeviren algoritma. Şifreleme algoritması.
 • Encipher (encrypt): Düz metni şifrelenmiş metne çevirme.
 • Decipher (decrypt): Şifreli metinden düz metni kurtarma.
 • Kriptografi: Şifreleme yöntem ve prensipleri.
 • Kriptanaliz: Kod kırma. Şifre ya da anahtar kullanmadan deşifre etme yöntem ve prensipleri.
 • Kriptoloji: Kriptografi ve kriptoloji yöntem ve prensiplerinin tümünü ifade eder.


Simetrik Şifreleme​

Simetrik şifreleme, bilgileri şifrelemek ve deşifre etmek için yalnızca bir gizli anahtar içeren en basit şifreleme türüdür. Simetrik şifreleme, kriptografi teknikleri ve şifreleme algoritmaları içinde en eski ve en iyi bilinen tekniktir. Bir sayı, bir kelime veya rastgele harfler dizisi olabilen gizli bir anahtar kullanır. Gönderen ve alıcı, tüm mesajları şifrelemek ve şifresini çözmek için kullanılan gizli anahtarı bilmelidir. Blowfish, AES, RC4, DES, RC5 ve RC6 simetrik şifrelemeye örnektir. En yaygın kullanılan simetrik algoritma AES-128, AES-192 ve AES-256'dır.


Asimetrik Şifreleme​

Açık anahtar şifrelemesi olarak da bilinen asimetrik şifreleme, verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için açık ve özel anahtar çiftleri kullanır. Kriptografi teknikleri arasında en karmaşık tekniktir. Açık anahtar, şifrelemek, özel anahtar ise şifreyi çözmek amacıyla kullanılır. Çiftteki bir anahtar herkesle paylaşılabilir; buna açık anahtar denir. Çiftteki diğer anahtar gizli tutulur; buna özel anahtar denir. Şifreleme algoritmaları, her iki anahtarı da bir mesajı şifrelemek için kullanılabilir. Mesajı şifrelemek için kullanılan anahtarın tersi şifre çözme için kullanılır.

Asimetrik şifrelemenin temelinde bir kriptografi algoritması bulunur. Bu algoritma, bir anahtar çifti oluşturmak için bir anahtar oluşturma protokolü kullanır. Her iki anahtar da matematiksel olarak birbirine bağlıdır. Anahtar çiftleri arasındaki bu ilişki bir şifreleme algoritmaları arasında farklılık gösterir. SSH, OpenPGP, S / MIME ve SSL / TLS gibi birçok protokol şifreleme ve dijital imza işlevleri için asimetrik şifreleme kullanır. Ağ üzerinden güvenli bir bağlantı kurması gereken veya dijital bir imzayı doğrulaması gereken internet tarayıcıları da bu tekniği kullanır.


Steganografi Tekniği​

İçeriği anlaşılamayacak şekilde gizlemeye çalışan şifrelemenin aksine, steganografinin amacı, söz konusu nesne ya da içerikte mevcut olan gerçeği gizlemek için başka bir şey yerleştirerek gizlemektir. Bu bir tür şifreleme kullanmadan gizleme yöntemidir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda casuslar bir mektubun satırları arasına sadece ısıtıldığında görülebilen birtakım mesajlar yazdılar. M.Ö 440 yıllarında bir Yunan komutan, bir kölenin saçlarını tıraş ettirip bir mesaj yazdırır ve kölenin saçları uzadığında mesajı alıcıya gönderir. Ünlü ressam Da Vinci’ye ait not defterlerinin birinde gizli bir figür ortaya çıktı.

Bu aslında gizlenmiş bir mesaj değil, çizildikten sonra silinmiş bir insan figürüydü. Ancak bu günümüzde kullanılan şifreleme algoritmaları sayesinde keşfedildi. Ek olarak, kriptografi ayrıca mikro noktalar veya birleştirme gibi teknikler kullanarak görüntülerdeki bilgilerin gizlenmesini de kapsar. Eski Mısırlıların bu yöntemleri karmaşık hiyerogliflerde kullandıkları biliniyordu ve Roma İmparatoru Julius Caesar, ilk şifreleme kullananlardan biri olmuştu.


Hashing (Karma) Tekniği​

Hashing, herhangi bir formdaki (metin, her türlü dijital dosya) verileri benzersiz bir dizeye dönüştüren şifreleme tekniğidir. Boyut veya türden bağımsız olarak, herhangi bir veri, karma şifreleme algoritmaları kullanılarak karma hale getirilebilir. Rastgele uzunluktaki verileri alır ve sabit karma değerine dönüştürür.

Karma, diğer şifreleme yöntemlerinden farklıdır, çünkü şifreleme algoritmaları karma işleminde veriyi deşifre edilemeyecek şekilde şifreler. MD5, SHA1, SHA 256 yaygın olarak kullanılan karma algoritmalardır. Bu tekniğin kullanım alanlarından biri üyelik sistemleridir. Sisteme üye olan kullanıcının okunabilir şifresi, karma algoritması ile geri dönüştürülemez biçimde şifrelenir ve veri tabanına kayıt edilir. Kullanıcı sisteme her giriş yaptığında okunabilir şifresi karma algoritmasınca yeniden şifrelenerek kimlik doğrulaması sağlanır.


DNA Kriptografisi

Kriptografi, mesajların gizlenmesi amacıyla bilginin kodlanmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. İletişim güvenliği altyapısında hayati bir rol oynar. Öncü çalışmalar, Leonard Max Adleman'ın 1994'te moleküler hesaplama yeteneğini göstermesinden sonra Ashish Gehani ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar DNA hesaplamasının da yolunu açtı. DNA Kriptolojisi, kriptolojiyi ve modern biyoteknolojiyi birleştirir.

DNA Kriptografisi dünyada hızla gelişen teknolojilerden biridir. Adelman, dünyaya Gezgin Satıcı Problemi gibi karmaşık problemleri çözmek için DNA kriptografisinin nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Böylece daha karmaşık kripto algoritmaları tasarlanabilir ve uygulanabilir. Bu kırılmaz algoritmaları kırmak için yeni bir umut getiriyor. Bunun nedeni DNA hesaplamasının daha fazla hız, minimum depolama ve güç gereksinimi sunmasıdır.Kriptografinin kullanım amacı nedir?

Kriptografinin temel amacı, verilerin herhangi bir üçüncü tarafça okunmasını önlemektir. Çoğu sistem özel anahtarlı bir şifreleme sistemi kullanır. Bu sistem, gönderen ve alıcı arasında paylaşılan verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için gizli bir anahtar kullanır.Kriptoloji ilk ne zaman kullanıldı?

Kriptografi kullanımının bilinen ilk kanıtı, Mısır'daki 2. Khnumhotep'in mezarının ana odasında, MÖ 1900'lerde oyulmuş bir yazıtta bulundu. Bunlar sadece bazı şekiller bulunuyordu. Alışılmadık hiyeroglif semboller kullanıldığı gözlemlenmiştir.Mors alfabesi şifre midir?

Düzenli kullanımda bir şifrenin en ünlü örneklerinden biri Mors alfabesidir. Mors alfabesi, yazılı, ses veya ışık gibi çeşitli şekillerde iletilebilmesi avantajına sahiptir. Her harf, verilen bir dizi nokta ve tire ile değiştirilir.Kriptografi Konulu 2 Önemli Film

 • Da Vinci’nin Şifresi - 2006 yılında vizyona giren Dan Brown’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Da Vinci’nin Şifresi adlı filmin baş kahramanı Robert Langdon’dır. Film, Leonardo Da Vinci'nin duvar resmi olan Son Akşam Yemeği'nde, Kutsal Kâse’nin, Steganografi tekniği ile gizlenmiş olduğunu düşünen kahramanı konu alır.
 • Enigma - Michael Apted tarafından yönetilen bir casusluk gerilim filmidir. Senaryosu Robert Harris'in Enigma adlı romanından uyarlanan film, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Enigma kod kırıcılarını konu alıyor. Enigma, mesajların şifrelenmesi ve şifrelerinin çözülmesi için kullanılan bir şifreleme makinasıdır. Hikâye son derece kurgusal olmasına rağmen, II. Dünya Savaşı sırasında Alman mesajlarını şifreleme ve Enigma ile şifresini çözme süreci ayrıntılı olarak ele alınmakta ve Katyn katliamının tarihsel olayı vurgulanmaktadır.

Kaynakça:
Kaynak1 -
Kaynak2
 

CasPeRAB

Yeni üye
7 Kas 2021
30
3
14
Müfredat:
1-) Kriptografi Nedir?
2-) Kriptografi Teknikleri
3-) Simetrik Şifreleme
4-) Asimetrik Şifreleme
5-) Steganografi Tekniği
6-) Hashing (Karma) Tekniği
7-) DNA Kriptografisi
8 -) Kriptografinin kullanım amacı nedir?
9-) Kriptoloji ilk ne zaman kullanıldı?
10-) Mors alfabesi şifre midir?
11-) Kriptografi Konulu 2 Önemli KonuKriptografi Nedir?
Öncelikle merhaba ben Gülbeyaz lise son sınıf öğrencisiyim. Yazılım ile ilginiyorum ve aynı zamanda bir bilim virüsü olarak size de biraz virüs bulaştırmak istedim.

Yazıda Kriptografi nedir? Kriptografinin tarihi , Kriptografik yöntemler ve modern Kriptografiden bahsedeceğim. Keyifli okumalar.

Kriptografi , Kriptoloji dediğimiz şifre biliminin bir alt dalıdır. Mesajın istenmeyen kişiler tarafından anlaşılmayacak bir biçime dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerin bütünüdür. Fiziksel kilitleri kullanmayıp yerine şifre kullanmaya başladığımız zaman Kriptografi olur.Yani sanal kilitler olarak düşünülebilir.Ve bugün dünya çapındaki iletişim ağının merkezinde yer alır.

Kriptografinin geçmişine şöyle bir baktığımızda Kriptografi ilk olarak karşımıza M.Ö 58 civarında Sezar tarafından kullanılan bir yer değiştirme şifresi olarak çıkıyor. Sezar askeri mesajlarını her harfin yerini degiştirerek yolladı. Böylece karşı taraf bu mesajlara ulaşsa dahi mesaj onlara anlamsız gelicekti. Sezar şifresi olarak adlandırılan bu yöntem temel olarak yollanacak mesajdaki her harfi alfabeye göre belli bir miktarda kaydırma prensibi üzerineydi. Bu basit yöntem yüzyıllar boyu askeri liderler tarafından çokça kullanıldı..Lakin 800 yıl sonra Arap matematikçi El-Kindi tarafından çözüldü.Peki nasıl çözülmüş olabilir? Öncelikle eğer bir metni tararsanız her harfin belirli bir sıklıkta kullanıldığını görürsünüz. Bunlar dillerdeki harf sıklıklarıdır..Bir nevi dilin parmak izidir.Günlük hayatta iletişime geçtiğinizde bu parmak izini hep bırakırsınız. Bu ipucu şifre kırıcılar için en önemli araçlardan biridir.Buradan da anlayacağımız gibi güçlü bir şifre parmak izini gizleyebilen bir şifredir.Bundan yola çıkılarak çok alfabeli şifreler yani tek bir kaydırma yerine birden fazla kaydırmanın olduğu şifreler kullanılmaya başlanıyor. Fakat zaman ilerledikçe insanlar daha güvenli ve daha az bilgi sızdıran şifrelere ihtiyaç duymuştur.

19. yüzyılın sonlarına doğru Tek Kullanımlık Şerit yöntemi bulunmuş. Bu yöntem de şifre, Sezar şifresi gibi kaba kuvvet araması yapılarak bulunamaz çünkü bu yöntemde her harf ayrı bir sayı ile şifrelenir mesajdaki her harfin yerine 29 sayıdan herhangi biri yazılır bu da 29’un kombinasyonlarına denk gelir ve mesajı kırmaya çalışan kişi için bir sürü olasılık ortaya çıkmış olur. Fakat bilginin artık elektrik dalgaları formunda temsil edilmesi ile 2. Dünya şavaşı döneminde Almanların yaptığı Enigma adlı bir şifreleme makinası diğer yöntemlerden daha teknolojik ve karmaşıktı. Bu şifreleme makinesinde girilen her harf kendisi dışında farklı bir harfe şifrelenerek çıktı olarak çıkıyordu.Lakin bu makinede girilen harfın kendisine eşit olarak çıkmaması ilk başta gizlilik için mükemmel görünse de aslında makina için zayıf bir noktaydı. Amerikalılar ve Polonyalılar bu zayıf noktadan yaralanarak bir şifre kırıcı makine yapmayı başardılar.

Modern Kriptografiye geldiğimizde ise günlük hayatta kullandığımız bilgisayarlar da Tek Kullanımlık Şerit yöntemi ile XOR denilen bitsel operasyonla şifreleme yapılır.. AND , OR gibi bitsel operasyonlarda vardır. Ama bunlar lisede gördüğümüz mantık derslerinden de bildiğiniz gibi AND operatörü %75 0 ve %25 1 çıktısı verir. OR ise %25 0 , %75 1 çıktısı verirken XOR operatörü %50 0 , % 50 1 çıktısı vermesi ile şifrelemede daha net ve daha doğru sonuçlar verir. Simetrik anahtarlı şifreleme, Açık anahtarlı şifreleme yöntemleride vardır. Açık anahtarlı şifrelemelerde şifreleme algoritması gizli değildir , simetrik anahtarlı sistemlerden farklı olarak iki şifreleme anahtar kullanılır.Bu anahtar şifreleri açık anahtar ve gizli anahtar olarak adlandırılır. Açık anahtar mesajı şifrelemek için gizli anahtar ise şifreyi çözmek için kullanılır. Açık anahtarlı şifreleme yönteminde RSA dediğimiz şifreleme algoritması kullanılır. Bu sistemler genellikle zor probemlerin karmaşıklık teorisi temeline dayanır. Böylece şifreleme için gerekli olan iki anahtardan biri olan açık anahtar bilinse bile gizli anahtar bilinen tekniklerle hesaplanamaz.

Ve son olarak günümüz teknolojisinin hızla gelişmesi ve her geçen gün daha da hızlanması ile Kriptoloji dediğmiz şifre bilimin uğraş alanaları artıyor. Ve Kriptografik yöntemler de daha da karmaşık bir hal almaya başlıyor.


Kriptografi Teknikleri

Başlamadan önce kriptografide kullanılan bazı temel kavramlardan söz edelim.

 • Plaintext: Orijinal, düz metin.
 • Ciphertext: Şifrelenmiş metin.
 • Cipher: Düz metni, şifrelenmiş metne çeviren algoritma. Şifreleme algoritması.
 • Encipher (encrypt): Düz metni şifrelenmiş metne çevirme.
 • Decipher (decrypt): Şifreli metinden düz metni kurtarma.
 • Kriptografi: Şifreleme yöntem ve prensipleri.
 • Kriptanaliz: Kod kırma. Şifre ya da anahtar kullanmadan deşifre etme yöntem ve prensipleri.
 • Kriptoloji: Kriptografi ve kriptoloji yöntem ve prensiplerinin tümünü ifade eder.


Simetrik Şifreleme​

Simetrik şifreleme, bilgileri şifrelemek ve deşifre etmek için yalnızca bir gizli anahtar içeren en basit şifreleme türüdür. Simetrik şifreleme, kriptografi teknikleri ve şifreleme algoritmaları içinde en eski ve en iyi bilinen tekniktir. Bir sayı, bir kelime veya rastgele harfler dizisi olabilen gizli bir anahtar kullanır. Gönderen ve alıcı, tüm mesajları şifrelemek ve şifresini çözmek için kullanılan gizli anahtarı bilmelidir. Blowfish, AES, RC4, DES, RC5 ve RC6 simetrik şifrelemeye örnektir. En yaygın kullanılan simetrik algoritma AES-128, AES-192 ve AES-256'dır.


Asimetrik Şifreleme​

Açık anahtar şifrelemesi olarak da bilinen asimetrik şifreleme, verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için açık ve özel anahtar çiftleri kullanır. Kriptografi teknikleri arasında en karmaşık tekniktir. Açık anahtar, şifrelemek, özel anahtar ise şifreyi çözmek amacıyla kullanılır. Çiftteki bir anahtar herkesle paylaşılabilir; buna açık anahtar denir. Çiftteki diğer anahtar gizli tutulur; buna özel anahtar denir. Şifreleme algoritmaları, her iki anahtarı da bir mesajı şifrelemek için kullanılabilir. Mesajı şifrelemek için kullanılan anahtarın tersi şifre çözme için kullanılır.

Asimetrik şifrelemenin temelinde bir kriptografi algoritması bulunur. Bu algoritma, bir anahtar çifti oluşturmak için bir anahtar oluşturma protokolü kullanır. Her iki anahtar da matematiksel olarak birbirine bağlıdır. Anahtar çiftleri arasındaki bu ilişki bir şifreleme algoritmaları arasında farklılık gösterir. SSH, OpenPGP, S / MIME ve SSL / TLS gibi birçok protokol şifreleme ve dijital imza işlevleri için asimetrik şifreleme kullanır. Ağ üzerinden güvenli bir bağlantı kurması gereken veya dijital bir imzayı doğrulaması gereken internet tarayıcıları da bu tekniği kullanır.


Steganografi Tekniği​

İçeriği anlaşılamayacak şekilde gizlemeye çalışan şifrelemenin aksine, steganografinin amacı, söz konusu nesne ya da içerikte mevcut olan gerçeği gizlemek için başka bir şey yerleştirerek gizlemektir. Bu bir tür şifreleme kullanmadan gizleme yöntemidir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda casuslar bir mektubun satırları arasına sadece ısıtıldığında görülebilen birtakım mesajlar yazdılar. M.Ö 440 yıllarında bir Yunan komutan, bir kölenin saçlarını tıraş ettirip bir mesaj yazdırır ve kölenin saçları uzadığında mesajı alıcıya gönderir. Ünlü ressam Da Vinci’ye ait not defterlerinin birinde gizli bir figür ortaya çıktı.

Bu aslında gizlenmiş bir mesaj değil, çizildikten sonra silinmiş bir insan figürüydü. Ancak bu günümüzde kullanılan şifreleme algoritmaları sayesinde keşfedildi. Ek olarak, kriptografi ayrıca mikro noktalar veya birleştirme gibi teknikler kullanarak görüntülerdeki bilgilerin gizlenmesini de kapsar. Eski Mısırlıların bu yöntemleri karmaşık hiyerogliflerde kullandıkları biliniyordu ve Roma İmparatoru Julius Caesar, ilk şifreleme kullananlardan biri olmuştu.


Hashing (Karma) Tekniği​

Hashing, herhangi bir formdaki (metin, her türlü dijital dosya) verileri benzersiz bir dizeye dönüştüren şifreleme tekniğidir. Boyut veya türden bağımsız olarak, herhangi bir veri, karma şifreleme algoritmaları kullanılarak karma hale getirilebilir. Rastgele uzunluktaki verileri alır ve sabit karma değerine dönüştürür.

Karma, diğer şifreleme yöntemlerinden farklıdır, çünkü şifreleme algoritmaları karma işleminde veriyi deşifre edilemeyecek şekilde şifreler. MD5, SHA1, SHA 256 yaygın olarak kullanılan karma algoritmalardır. Bu tekniğin kullanım alanlarından biri üyelik sistemleridir. Sisteme üye olan kullanıcının okunabilir şifresi, karma algoritması ile geri dönüştürülemez biçimde şifrelenir ve veri tabanına kayıt edilir. Kullanıcı sisteme her giriş yaptığında okunabilir şifresi karma algoritmasınca yeniden şifrelenerek kimlik doğrulaması sağlanır.


DNA Kriptografisi

Kriptografi, mesajların gizlenmesi amacıyla bilginin kodlanmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. İletişim güvenliği altyapısında hayati bir rol oynar. Öncü çalışmalar, Leonard Max Adleman'ın 1994'te moleküler hesaplama yeteneğini göstermesinden sonra Ashish Gehani ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar DNA hesaplamasının da yolunu açtı. DNA Kriptolojisi, kriptolojiyi ve modern biyoteknolojiyi birleştirir.

DNA Kriptografisi dünyada hızla gelişen teknolojilerden biridir. Adelman, dünyaya Gezgin Satıcı Problemi gibi karmaşık problemleri çözmek için DNA kriptografisinin nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Böylece daha karmaşık kripto algoritmaları tasarlanabilir ve uygulanabilir. Bu kırılmaz algoritmaları kırmak için yeni bir umut getiriyor. Bunun nedeni DNA hesaplamasının daha fazla hız, minimum depolama ve güç gereksinimi sunmasıdır.Kriptografinin kullanım amacı nedir?

Kriptografinin temel amacı, verilerin herhangi bir üçüncü tarafça okunmasını önlemektir. Çoğu sistem özel anahtarlı bir şifreleme sistemi kullanır. Bu sistem, gönderen ve alıcı arasında paylaşılan verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için gizli bir anahtar kullanır.Kriptoloji ilk ne zaman kullanıldı?

Kriptografi kullanımının bilinen ilk kanıtı, Mısır'daki 2. Khnumhotep'in mezarının ana odasında, MÖ 1900'lerde oyulmuş bir yazıtta bulundu. Bunlar sadece bazı şekiller bulunuyordu. Alışılmadık hiyeroglif semboller kullanıldığı gözlemlenmiştir.Mors alfabesi şifre midir?

Düzenli kullanımda bir şifrenin en ünlü örneklerinden biri Mors alfabesidir. Mors alfabesi, yazılı, ses veya ışık gibi çeşitli şekillerde iletilebilmesi avantajına sahiptir. Her harf, verilen bir dizi nokta ve tire ile değiştirilir.Kriptografi Konulu 2 Önemli Film

 • Da Vinci’nin Şifresi - 2006 yılında vizyona giren Dan Brown’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Da Vinci’nin Şifresi adlı filmin baş kahramanı Robert Langdon’dır. Film, Leonardo Da Vinci'nin duvar resmi olan Son Akşam Yemeği'nde, Kutsal Kâse’nin, Steganografi tekniği ile gizlenmiş olduğunu düşünen kahramanı konu alır.
 • Enigma - Michael Apted tarafından yönetilen bir casusluk gerilim filmidir. Senaryosu Robert Harris'in Enigma adlı romanından uyarlanan film, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Enigma kod kırıcılarını konu alıyor. Enigma, mesajların şifrelenmesi ve şifrelerinin çözülmesi için kullanılan bir şifreleme makinasıdır. Hikâye son derece kurgusal olmasına rağmen, II. Dünya Savaşı sırasında Alman mesajlarını şifreleme ve Enigma ile şifresini çözme süreci ayrıntılı olarak ele alınmakta ve Katyn katliamının tarihsel olayı vurgulanmaktadır.

Kaynakça:
Kaynak1 -
Kaynak2
Elinr sağık
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.